Các biện pháp này nhằm tăng cường nguồn đóng góp của giao thông công cộng

*         Các biện pháp đối với người sử dụng (đơn giản hóa bảng giá vé, thông báo thời gian đừng xe ở các bến đỗ). Các biện pháp này nhằm tăng cường nguồn đóng góp của giao thông công... Read More