Xây dựng chính sách và cơ chế bù lỗ cho ngành giao thông công cộng trong các đô thị

Luật đường bộ, đường sông, đường biển hàng không, đường ống có liên quan đến quản lý đô thị và các văn bản hướng dẫn thực hiện, *         Có chương trình và kế hoạch ổn định... Read More

Quản lý nhà nước được thực hiện trên mọi lĩnh vực và mọi thành phần kinh tế

Quan hệ dọc quản lý chuyên ngành là quan hộ chủ đao thể hiện sự quản lý nhà nước tập trung thống nhất từ Chính phủ đến các ngành ở trung ương và địa phương. Quan hệ dọc quản lý theo lãnh... Read More

Hoàn thiện các chính sách trong quản lý nhà nước về giao thông và vận tải đô thị

Các chính sách quản lý giao thông và vận tải có định hướng ở đô thị cần được phát triển và áp dụng rộng rãi, ví dụ như chính sách đối với khách bộ hành, chính sách xã hội cho giao thông... Read More

Những nguyên tắc cơ bản trong hoạch định chính sách giao thông và vận tải đô thị

như vậy chính sách bảo hộ đó có cơ sở cho các doanh nghiệp làm dịch vụ vận tải hành khách công cộng của thành phố đủ sức vươn lên để cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, *      ... Read More