Bếp không liền trực tiếp hay đối diện thẳng với bồn nước rửa chén hay tủ lạnh

❖    Chiêu thứ tư Đặt giường ngủ ở phương vị sinh khí, cũng tức là phương vị may mắn nhất. Nếu như không được thì bạn hãy lựa chọn một trong ba phương vị cát khác, và đặt giường vào... Read More