Quy hoạch phát triển đô thị phù hợp xu thế hiện đại, văn minh trong quá trình đô thị hóa

Đất nước ta trong những năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới, đã đạt được những thành tựu thật to lớn. Những thành tựu đó gắn liền với sự đóng góp không nhỏ của khu vực tăng trưởng... Read More

Về vụ tiêu cực ở xí nghiệp thi công cơ giới (Công ty COTEC) – Phần 2

Việc ông Nguyễn Hoài Giang đại diện cho một đơn vị hạch toán nội bộ không có tư cách pháp nhân, để ký kết các hợp đồng kinh tế là bất hợp pháp (điều 9 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế –... Read More

Về vụ tiêu cực ở xí nghiệp thi công cơ giới (Công ty COTEC) – Phần 1

Ai chịu trách nhiệm trước những món nợ còn treo? Báo Xây dựng số 12 ra từ ngày 11 đến ngày 17 – 6 – 1998 có đề cập đến vụ tiêu cực ở Xí nghiệp thi công cơ giới (XNTCCG), thuộc công ty COTEC. Từ... Read More