Phụ nữ ngành xây dựng sôi nổi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ban nữ công công đoàn xây dựng Việt Nam đã tổ chức tập huấn “Chương trình nâng cao nhận thức về giới” cho 26 cán bộ nữ là Chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công, các tổng công ty, các đơn... Read More

Nguyên nhân chậm trễ trong việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ở Đắc Lắc

Ngày 5 – 7 – 1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/CP về mua bán và kinh doanh nhà ở. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ lại có chỉ thị số 191/TTg chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc tổ... Read More