Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Bộ xây dựng

(XD) Ngày 13 – 10 – 1998 Bộ xây dựng ra văn bản số 1674/ BXD – TĐKT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Nghị định 56/ 1998/ NĐ – CP của... Read More

Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức vững mạnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành xây dựng – Phần 2

Công đoàn các cấp phối hợp cùng với cơ quan, cần đầu tư tập trung vào mũi nhọn để có hiệu quả là xây dựng đội ngũ Công nhân viên chức ngành xây dựng theo mục tiêu, phương hướng và những... Read More

Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức vững mạnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành xây dựng – Phần 1

Xây dựng là ngành kinh tế tổng hợp, có vị trí quan trọng trong việc đi đầu thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước. Xuất phát... Read More