Cần quy định cụ thể, chặt chẽ, hợp lý việc chuyển quyền sử dụng đất

Từ ngày 12 đến 18 – 11, Quốc hội phiên toàn thể, nghe các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn. Sau đó Quốc hội chuyển sang chương trình tham gia chỉnh lý Dự thảo Luật khiếu nại – Tố cáo,... Read More