Vượt qua thử thách đứng vững trước cơ chế thị trường – Phần 3

Tổng công ty tiếp tục tham gia đấu thầu, góp vốn đầu tư, liên doanh với các đối tác để thi công những công trình xây dựng trong và ngoài nước. Ngành sản xuất công nghiệp tăng 20% so với năm 1998... Read More

Vượt qua thử thách đứng vững trước cơ chế thị trường – Phần 2

Ông Văn Hồng Thanh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu: Không bị ảnh hưởng nhiều… Không phải là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, do tính chất... Read More

Vượt qua thử thách đứng vững trước cơ chế thị trường – Phần 1

Năm 1988, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế ở khu vực và thế giới, dẫn đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm, gây khó khăn không ít cho nhiều ngành, doanh nghiệp đã cố... Read More