Áp lực tìm kiếm công ăn việc làm trong môi trường kinh tế khó khăn

Khi mới lên sáu tuổi, Ted Smith đã vẽ được những bức tranh ngộ nghĩnh trong đó mô tả người mẹ đóng vai trò chính yếu trong gia đình còn người bố thì chỉ được xếp vào diện thứ yếu. Khi nhìn... Read More