Đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng cho một số doanh nghiệp trong ngành

Theo kết quả tổng hợp mới nhất của Ban chỉ đạo các luật thuế mới Bộ Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 1999, thuế giá trị gia tăng phải nộp của hầu hết các công ty, Tổng công ty thuộc Bộ xây... Read More

Kích cầu đầu tư và tiêu dùng để phát triển sản xuất kinh doanh

Trong phiên họp thường kỳ vừa qua, Chính phủ đã tập trung bàn về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm. Ngoài việc tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra, 6 tháng tới Chính... Read More