Định hướng phát triển đô thị tỉnh thừa thiên huế đến năm 2000

Định hướng phát triển mạng lưới đô thị Thừa Thiên Huế trong tương lai sẽ chịu sự chi phối bởi các yếu tố như sự hình thành trục giao thông xuyên Á nối Lào, Đông Bắc Thái Lan với cảng... Read More