Không còn biết nói gì hơn ngoài 2 từ “tuyệt vời”, cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều

Không còn biết nói gì hơn ngoài 2 từ “tuyệt vời”, cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều… Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để xứng đáng đứng vào hàng ngũ Action Club... Read More

Ngày đầu tiên gia nhập Action Club cảm nhận thấy bản thân như sắp sửa được trải qua sự thay đổi lớn

Ngày đầu tiên gia nhập Action Club cảm nhận thấy bản thân như sắp sửa được trải qua sự thay đổi lớn. Tôi rất hy vọng sau khoảng thời gian 2 tháng nữa bản thân sẽ có sự đột phá, rất cám ơn... Read More

Giải pháp sống khoẻ những ngày Hà Nội trở gió-mưa-rét ??????, Yoga – Thái massage – Trà gừng nghệ sả cam quế – Ngâm…

Giải pháp sống khoẻ những ngày Hà Nội trở gió-mưa-rét ?????? Yoga – Thái massage – Trà gừng nghệ sả cam quế – Ngâm chân thảo mộc. Hehe Toàn của nhà trồng được với chợ mua không tốn... Read More