24-10

Ai mần chi mần, ai lên ai xuống kệ ai, mình lại về cái tổ của mình để viết và bán hàng online : cafe, tiêu, măng khô, bột ngũ cốc, tinh dầu…. he he

Hôm qua đọc tin nhắn của một bạn hứa đăng truyện ngắn, đọc mấy cái còm trên tto về bài viết mình … thách thức các anh thấy vui vui, thấy mình cũng có chút có ích!

Đã nạp thêm năng lượng tích cực, yêu thương thì cày bừa kiếm cơm. hứa với lòng từ nay chỉ nạp năng lượng yêu thương, không oán giận…

Công nhận và kính nể các nhà văn, nhà thơ thời buổi 4.0 mà còn viết tay. họ làm việc thật sự nghiêm túc, trân trọng từng con chữ viết ra…

Tự nhiên thấy mình tệ thật, làm biếng bà cố và rất nhiều lần muốn quăng bỏ chuyện viết lách, văn chương…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *