Về các danh từ khó hiểu liên quan đến Nước Mắm

Về các danh từ khó hiểu liên quan đến Nước Mắm
Mình thấy tuần này, vụ Nước Mắm hay Nước Chấm đang được rất nhiều bạn quan tâm. Nhưng trong khi hầu như các fbkers / nhà báo đều nêu lên ý kiến cá nhân của họ, mình chưa thấy ai đã viết về những điều sau đây về các danh từ Nước Mắm mà họ nêu lên đã đúng chưa ?
****
1. Nước Mắm vs Nước Chấm ?
Mình không hiểu tại sao người ta lại kêu gọi nên phân biệt Nước Mắm hay là Nước Chấm ? Xin các bạn cho mình biết Nước Mắm có là một dạng Nước Chấm không ? Ví dụ theo mình hiểu, trong tiếng Anh, Nước Mắm là Fish Sauce và Nước Chấm là Dipping Sauce. Như vậy khi chúng ta bàn về Nước Chấm, Nước Mắm chỉ là một dạng Nước Chấm, vì Xì Dầu cũng là Nước Chấm. Nước Chấm thì có nhiều loại lắm và Nước Mắm chỉ là một loại Nước Chấm đúng không bạn ?
Thế thì khi người ta đề nghị phân biệt Nước Mắm và Nước Chấm, thế nếu Nước Mắm không là Nước Chấm, thì khi ta dùng Nước Mắm để chấm, thì ta nên gọi Nước Mắm là dạng Nước gì đây ?
À, mà bạn có thể nào dịch luôn giùm mình ra tiếng Anh Nước Mắm và Nước Chấm không ?
****
2. Nước Mắm vs Nước Chấm Công Nghiệp ?
Nếu đúng là có Nước Chấm Công Nghiệp, thì chúng ta có Nước Chấm Truyền Thống không vậy bạn (vì nếu không có Nước Chấm Truyền Thống, thì chúng ta gọi Nước Chấm Công Nghiệp làm gì ?
Và cũng như trên, bạn có thể nào dịch luôn Nước Chấm Công Nghiệp và Nước Chấm Truyền Thống ra Anh ngữ được không ?
Và sẵn luôn, mình không hiểu, vậy Nước Mắm (Truyền Thống) thì có dùng đến những quy trình Công Nghiệp nào không ? Mà nếu Nước Mắm có dùng đến những quy trình Công Nghiệp, thì tại sao người ta không gọi là Nước Mắm Công Nghiệp mà lại phải là Nước Mắm Truyền Thống nhỉ ?
****
Mà ví dụ bạn không thể giải thích rõ Nước Mắm vs Nước Chấm vs Nước Chấm Công Nghiệp khác nhau ra sao theo cách giảng nghĩa từ ngữ (chứ không là phương pháp hay kỹ thuật trong ngành nghề nha bạn), và bạn cũng không biết trong Anh ngữ các danh từ này nên được viết như thế nào, có khi những gì bạn đang đọc hay viết, đều là những ngộ nhận thì sao ?
Thanks
Brian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *