Ngã sáu Khuê Việt Trường Thành phố bao nhiêu ngã sáu Chia ra bao ngã đi về Đôi khi ngó lui ngó tới Chỉ thấy những vòng xe qua Chỉ thấy khẩu trang che kín Tiếng còi thúc dục phân ly Chỉ thấy vội vàng ly biệt Chỉ thấy nắng mưa vô thường Thành phố bao nhiêu ngã sau Là có bấy nhiêu đường về Đôi khi ta cùng chen lấn Giống như hai người lạ xa Trái tim hôm nay trốn gió Ngồi ngắm ngã sáu xe qua Chạnh lòng nghĩ về nỗi nhớ Trên hàng cây đang gió lay KVT 11 1 2018

Ngã sáu.
Khuê Việt Trường
Thành phố bao nhiêu ngã sáu
Chia ra bao ngã đi về
Đôi khi ngó lui ngó tới
Chỉ thấy những vòng xe qua
Chỉ thấy khẩu trang che kín
Tiếng còi thúc dục phân ly
Chỉ thấy vội vàng ly biệt
Chỉ thấy nắng mưa vô thường
Thành phố bao nhiêu ngã sau
Là có bấy nhiêu đường về
Đôi khi ta cùng chen lấn
Giống như hai người lạ xa
Trái tim hôm nay trốn gió
Ngồi ngắm ngã sáu xe qua
Chạnh lòng nghĩ về nỗi nhớ
Trên hàng cây đang gió lay.
KVT
11/1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *