PHƯƠNG PHÁP TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN

PHƯƠNG PHÁP TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN
1: Con người thực tế
Quen tìm mục tiêu và sáng lập mục tiêu. Thích sử dụng công cụ, máy móc, dễ làm quen với những người lạ và động vật. Họ thích các nghề như nông nghiệp, công nghiệp và giao tiếp xã hội
2: Con người xã hội
Quen với lựa chọn những công việc về kĩ năng. Họ thích được hỏi ý kiến, hòa giải giáo dục và những công việc từ thiện
3: Con người thông thường
Quen với việc chọn lấy những mục tiêu và nhiệm vụ theo truyền thống và được xã hội thừa nhận. Họ thích hợp trong việc xử lí các công việc cần nhiều tin tức. Nếu em thuộc mẫu người này thì em có thể chọn công việc về kế toán, các công việc về hành chánh
4: Con người trí tuệ
Quen với việc lựa chọn môi trường để sinh sống và tiến hành những công việc về trí tuệ, từ vựng, kí hiệu… Họ thích hợp với công việc về nghiên cứu khoa học, dạy học hoặc sáng tác
5: Con người sự nghiệp
Quen với lựa chọn những công việc cần có năng lượng cao, nhiệt tình cao. Họ thích hợp với việc ra lệnh chỉ huy, quản lí, ngoại giao, tổ chức, chính trị…
6: Con người nghệ thuật
Quen với việc vận dụng tình cảm, trực giác và sức tưởng tượng nhằm sáng tạo hình tượng nghệ thuật. Họ thích hợp với những công việc sử dụng tình cảm, trí tưởng tượng để lí giải và sáng tạo hình thức nghệ thuật.
Cho cô Lanh hỏi Em thuộc về con người nào?
Cô Lanh – YÊU THƯƠNG ĐỂ THÀNH CÔNG

One thought on “PHƯƠNG PHÁP TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *