Hơn năm trước hai anh em đã bàn việc hợp tác nhưng đang tiến trình chuẩn bị thì nhà em có biến cố đau buồn dù không nói gì hơn về công việc ngoài chuyện chia buồn và mình chọn cách lặng lẽ chờ đợi em quay lại sát đến thời điểm chốt danh mục hàng hóa và nhà cung cấp để tổ chức in ấn và đã có nhiều đối tác đề nghị tham gia thay thế nhưng mình vẫn chờ em quay lại chờ sản phẩm em đi chung trong kinh doanh luôn có giá trị có trước có sau lúc hoạn nạn thì đứng chờ nhau một chút cũng là một điều đáng quý Mạnh mẽ lên nhé Cô gái

Hơn năm trước, hai anh em đã bàn việc hợp tác nhưng đang tiến trình chuẩn bị thì nhà em có biến cố đau buồn, dù không nói gì hơn về công việc ngoài chuyện chia buồn và mình chọn cách lặng lẽ chờ đợi em quay lại, sát đến thời điểm chốt danh mục hàng hóa và nhà cung cấp để tổ chức in ấn và đã có nhiều đối tác đề nghị tham gia thay thế nhưng mình vẫn chờ em quay lại, chờ sản phẩm em đi chung, trong kinh doanh luôn có giá trị có trước có sau, lúc hoạn nạn thì đứng chờ nhau một chút cũng là một điều đáng quý …
Mạnh mẽ lên nhé Cô gái .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *