Ngày 84 Điều bạn tự nói với bản thân sẽ xảy ra

Ngày 84: Điều bạn tự nói với bản thân, sẽ xảy ra!
“Khi bạn đã sắp xếp lại tâm trí mình và biết được mình muốn làm gì, hãy nói với bản thân mình hàng nghìn lần mỗi ngày, rằng bạn sẽ làm điều đó. Con đường lý tưởng nhất đưa bạn đến đó sẽ sớm xuất hiện. Bạn sẽ có được cơ hội mà mình hằng mong muốn.”
CHRISTIAN D. LARSON (1874-1954)
P.S: Hãy lấy ra cuốn sổ và viết ra điều bạn muốn cho bản thân, dù bạn đã viết ra nó trước đây. Hãy viết lại, nó sẽ sớm xảy ra hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *