Vì sao trẻ cần biết ít nhất một ngoại ngữ

Vì sao trẻ cần biết ít nhất một ngoại ngữ?
– việc biết ít nhất một ngoại ngữ làm thay đổi não bộ;
– việc biết ít nhất một ngoại ngữ sẽ làm não hoạt động liên tục;
– việc biết ít nhất một ngoại ngữ làm cho khả năng các ngoại ngữ liên tục cạnh tranh với nhau;
– việc biết ít nhất một ngoại ngữ làm cho não bộ được định hình lại theo hướng các ngôn ngữ hỗ trợ cho nhau;
– việc biết ít nhất một ngoại ngữ là mô hình lý tưởng về khả năng nhận thức.
P/S: Một em bé biết hai ngôn ngữ khi giao tiếp thường nhìn vào mồm người đối thoại chứ ko chỉ nhìn vào mắt.
St

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *