THÔNG BÁO Thời gian qua nhiều bạn fb đồng tình với một số bài viết của tôi

THÔNG BÁO
Thời gian qua nhiều bạn fb đồng tình với một số bài viết của tôi. Xin cảm ơn mọi người đã động viên.
Tuy nhiên, do sau khi đăng, tôi vẫn tiếp tục chỉnh sửa các bài viết, vì thế nếu bạn nào lấy bài của tôi về tường nhà thì nên theo chế độ “chia sẻ” để fb tự cập nhật theo bản mới nhất; đừng làm theo kiểu copy sẽ không cập nhật được, các thông tin cuối sẽ không chính xác.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả.
P/S: Tôi cũng xin thành thật cáo lỗi với nhiều người đã gửi lời kết bạn, nhưng do số lượng vượt quá giới hạn cho phép nên tôi không đáp ứng được toàn bộ. Mong được thông cảm.
13-12
ĐNT

2 thoughts on “THÔNG BÁO Thời gian qua nhiều bạn fb đồng tình với một số bài viết của tôi”

  1. Quy trình chuẩn là quy trình sống: luôn cập nhật!Hoan hô GS đã luôn cập nhật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *