Chủ nhật thung thăng iêm làm được nhiều việc tự hẹn lòng mãi chừ mới trở thành hiện thực

Chủ nhật thung thăng…iêm làm được nhiều việc tự hẹn lòng mãi chừ mới trở thành hiện thực…
…..Cảm ơn Bach Diep Tran đã tặng tiếp Vũ điệu lam… và tách cafe sữa rất ngon với tất cả tâm tình…
Cảm ơn chị Hai Bui đã để iêm đứng một mình trong vườn hoa nhà chị.
Cảm ơn Phong Hằng thi thoảng ham chuyện quên giao hàng khiến 2 đứa mình có cớ để gặp nhau….
Cảm ơn cầu nối Huỳnh Thị Mỹ, bạn quý của Phong Hằng, nhớ giữ gìn sức khỏe để cho mình nhờ nối kết nhé…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *