Hôm qua bài viết của bạn này đang được chia sẽ rất rộng rãi cho mọi người và yêu cầu grab có câu trả lời

Hôm qua bài viết của bạn này đang được chia sẽ rất rộng rãi cho mọi người và yêu cầu grab có câu trả lời
nhưng mà sáng nay bài của bạn không biết lý do gì đã bị report gỡ khỏi page , và bạn buộc phải đăng lại
và grab lại tiếp tục im lặng sau rất nhiều sự việc đã xảy ra
còn mình thì ghét với những ai hay tổ chức nào đã report bài của bạn , nên mình góp 1 chút để hi vọng bài này sẽ được tiếp tục share tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *