MU A HOA ĐO Lay ma phâ n lung linh trong nă ng Ra ng ca nh hô ng ma đo hây hây Să c hoa ai khe o điê m ba y Mu a hoa nơ rô nga y nga y vâ n vương

MÙA HOA ĐỎ
Lay má phấn lung linh trong nắng.
Rạng cánh hồng má đỏ hây hây.
Sắc hoa ai khéo điểm bày.
Mùa hoa nở rộ ngày ngày vấn vương.
Ta chung lớp, chung trường bao tháng.
Lại tạ từ xót đắng lòng đau.
Hẹn ngày tái hợp cùng nhau.
Nhờ trang lưu bút gởi trao ân tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *