Năm nay YHN giảm tới 100 chỉ tiêu Y đa khoa YDS dành tới 100 chỉ tiêu y đa khoa cho xét tuyển có chứng chỉ tiếng Anh chưa kể mất khơ khớ suất cho tuyển thẳng

Năm nay YHN giảm tới 100 chỉ tiêu Y đa khoa, YDS dành tới 100 chỉ tiêu y đa khoa cho xét tuyển có chứng chỉ tiếng Anh, chưa kể mất khơ khớ suất cho tuyển thẳng. Để trở thành sinh viên y đa khoa của 2 trường Y hót nhất VN này quả là k dễ dàng nhể !Năm nay YHN giảm tới 100 chỉ tiêu Y đa khoa, YDS dành tới 100 chỉ tiêu y đa khoa cho xét tuyển có chứng chỉ tiếng Anh, chưa kể mất khơ khớ suất cho tuyển thẳng. Để trở thành sinh viên y đa khoa của 2 trường Y hót nhất VN này quả là k dễ dàng nhể !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *