VISA_Úc chúc mừng Khang và thầy Hiền Lại có thêm một học trò nữa sắp sửa sang Melbourne du học rồi

#VISA_Úc
chúc mừng Khang, và thầy Hiền Lại có thêm một học trò nữa sắp sửa sang Melbourne du học rồi. Thầy rất vui khi em đã vượt mục tiêu IELTS đề ra, không gì không thể. You can do it, he can do it and everyone can do it 🙂
Với Khang, điều tuyệt vời la em đã nỗ lực rất nhiều, người mà bố bạn kêu rằng bó tay vì trước đây tiếng anh là nỗi sợ, thi hoài không đậu, cản trở giấc mơ Úc. Nhưng giới hạn va sự nỗ lực không dừng lại ở đó, 2 tháng thầy Hien ép học lên bờ xuống ruộng, thành quả trái ngọt giờ đã ok. Hihi. Congratulation em!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *