Nhà thơ nhà giáo Vũ Xuân Thao bd Thái Dương

Nhà thơ nhà giáo Vũ Xuân Thao bd:Thái Dương.Bạn đồng môn khóa 10,khóa 11,khóa 12.đã rời bỏ chúng ta đi về miền cực lạc sau cơn bạo bệnh.Anh Ngọc còn lưu lại một số hình ảnh của Thái Dương trong thời gian cùng học tập ở trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn du K10.Xin đăng để làm khay lễ chia sẻ cùng tang quyến & bạn bè,người thân.(Mình ít được chụp hình chung với chú ấy vì khi chụp mình thì chú ấy phải cầm máy…Buồn)
GIÁ
Giá đừng mở máy tìm phây
Thì đâu biết lỗi đau này Thao ơi!
Chút duyên dành rụm bao đời
Để hai ta gặp nên người tri âm
Gửi theo gợn khói hương trầm
Nói gì được nữa thấu tâm nhau rồi
Liên trì hẹn nhé . !…Thao ơi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *