MỘT CHỮ VÀ BAO NHIÊU 1 bao nhiêu trái tim bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu cửa sổ trên tường bao nhiêu nắng sáng như gương bao nhiêu hy vọng nguyên âm bao nhiêu da thịt phụ âm mềm và nóng đa âm nước mắt đau và tức đơn âm trong ngực dấu ngoặc đơn đôi môi phạm bao nhiêu lỗi đánh vần trong bóng tối chữ yêu thứ bao nhiêu 2 ví dụ giữa hai kẽ tay là ngôi nhà

MỘT CHỮ VÀ BAO NHIÊU
1.
bao nhiêu trái tim
bao nhiêu hạnh phúc
bao nhiêu cửa sổ trên tường
bao nhiêu nắng sáng như gương
bao nhiêu hy vọng nguyên âm
bao nhiêu da thịt phụ âm
mềm và nóng đa âm nước mắt
đau và tức đơn âm trong ngực
dấu ngoặc đơn đôi môi
phạm bao nhiêu lỗi
đánh vần trong bóng tối
chữ yêu thứ bao nhiêu…

2.
ví dụ giữa hai kẽ tay là ngôi nhà
đôi chân của nắng vấy bẩn tấm vải trắng
mà chiều vừa thêu hoa
mang ra sông ngồi giặt
bao nhiêu là hát ca
ví dụ hiệu ứng El nilno
ra cầu ao hóng gió
ngồi nhớ mẹ ta xưa
bao nhiêu nhớ cho vừa…
bao nhiêu là Vu Lan
bao nhiêu người hoa trắng
em có còn hoa hồng
thì bao nhiêu im lặng
bao nhiêu là nát tan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *