PHẬN NGHÈO DO MÌNH MÀ RA Tết về mong được bi nh yên Hát rong để kiếm ít tiền tiêu pha

?PHẬN NGHÈO DO MÌNH MÀ RA?
Tết về mong được bình yên
Hát rong để kiếm ít tiền tiêu pha
Bà con cô bác gần xa
Bạn bè thi hữu giúp ta ít đồng.
Tôi đi khắp nơi hát rong
Tết thì sắp đến tủi lòng người ơi!
Tại vì cái thú ham chơi
Thơ với chả thẩn tết thời xa phương.
Không nghề nên chẳng có lương
Lang thang hát dạo ai thương cho giùm
Khỏi tôi lặn lội tùm lum
Tết không có nổi cái cùn* mà mang. (*quần)
Cảm ơn tất cả lòng vàng!
Bố thí cho kẻ mơ màng thẩn thơ
Vì lười nên mới bơ vơ
Lang thang hát dạo bây giờ khổ thân!
Hồng Lĩnh 30/01/2019
Truong Son Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *