THIỀN_CHẠM_HẠNH_PHÚC THIỀN_CHẠM_ƯỚC_MƠ CHÚNG TA KHÔNG NGẪU NHIÊN GIÀU KHÔNG NGẪU NHIÊN HẠNH PHÚC CHỈ CÓ NGHÈO VÀ ĐAU KHỔ LÀ NGẪU NHIÊN

#THIỀN_CHẠM_HẠNH_PHÚC
#THIỀN_CHẠM_ƯỚC_MƠ
CHÚNG TA KHÔNG NGẪU NHIÊN GIÀU
KHÔNG NGẪU NHIÊN HẠNH PHÚC
CHỈ CÓ NGHÈO VÀ ĐAU KHỔ LÀ NGẪU NHIÊN
LUYỆN TẬP MỖI NGÀY THÓI QUEN GIÀU CÓ
LUYỆN TẬP MỖI NGÀY KỸ NĂNG HẠNH PHÚC
CƯỜI LÀ MỘT THIỆN HẠNH LỚN MÀ CHÚNG TA CHỮA LÀNH THẾ GIỚI
CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG NGÀY ĐI GIEO
NHẬN ĐƯỢC THẬT NHIỀU CHÂC CHẮN ĐỂ CHO ĐI
#HÀNH_THÂN_KHẨU_Ý
#BIẾT_ƠN_CUỘC_ĐỜI
See Translation

One thought on “THIỀN_CHẠM_HẠNH_PHÚC THIỀN_CHẠM_ƯỚC_MƠ CHÚNG TA KHÔNG NGẪU NHIÊN GIÀU KHÔNG NGẪU NHIÊN HẠNH PHÚC CHỈ CÓ NGHÈO VÀ ĐAU KHỔ LÀ NGẪU NHIÊN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *