6 tiếng liên tục chiến đấu với hệ thống của Trần Hương nhóm Trần Thanh và kết quả là lửa đã cháy dữ dội

6 tiếng liên tục chiến đấu với hệ thống của Trần Hương – nhóm Trần Thanh và kết quả là lửa đã cháy dữ dội ???????????
Phát hiện quá nhiều nhân tố khủng long và sau đó chúng tôi còn ngồi riêng với những kế sách phát triển hệ thống , cắm cờ và định vị bản thân của Linh Hương trên đất Mộc Châu – Sơn La này ?‍♂️
Chiến tới bến thôi anh em ơiiiiiii
Sau ngày hôm nay về nhóm này không tăng trưởng thì vứt đi nhá. Rụng trứng thì mất cơ hội nghe chưaaaaa ✌️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *