GIỮA MÙA CÚC HỌA MY Căn phòng tôi ở không lớn nhưng đủ cho bạn bè đến uống rượu không phải ngồi bệt dưới sàn

GIỮA MÙA CÚC HỌA MY
Căn phòng tôi ở không lớn nhưng đủ cho bạn bè đến uống rượu không phải ngồi bệt dưới sàn. Hôm nay 24/11/2018 – Giữa mùa cúc họa my, các bạn của tôi mang đến rượu và hoa, trong đó có rất nhiều cúc họa my và hoa hồng. Tôi ở một mình, không nên cắm quá nhiều hoa (và nhà tôi cũng không có nhiều lọ để cắm hết hoa bạn bè mang đến). Tôi nhận hết cúc họa my vì theo tôi thời điểm này là giữa mùa cúc họa my. Bạn bè ở xa chiêm ngưỡng nhé: Phòng tôi – giữa mùa cúc họa my.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *