Vai trò và nhiệm vụ của chính quyền trong quản lý ngành cấp nước sạch ở đô thị

*         nhưng hiện nay các thành phố, thị xã vẫn còn tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt hàng ngày, tình trạng thất thoát nước dưới mọi hình thức vẫn còn cao. Nguyên nhân chính do công tác... Read More