Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc với các doanh nghiệp trong cả nước

Tại hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ và trên 100 quan chức Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương... Read More