Trốn vợ đi bắn thuốc lào Vô tình thấy gái cồn cào lòng ta

Trốn vợ đi bắn thuốc lào
Vô tình thấy gái … cồn cào lòng ta
Trong đầu như thể nở hoa ?
Ước gì con bé …. đó là của anh
Hay dù chỉ một , hai canh
Được nàng âu yếm đưa anh lên rời
Lên cho bõ kiếp làm người
Cũng là để biết …. ăn chơi thế nào
Thuốc lá thì khác thuốc lào
Vợ mình với gái khác nhau điểm gì
Vừa mới hút được một bi
Hạ điếu xuống phát nàng đi mất rồi
.??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *