ĐỐI NHÂN XỬ THẾ Bác Hồ là bậc thiên tài Đối nhân xử thế mấy ai sánh bằng

ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
Bác Hồ là bậc thiên tài
Đối nhân, xử thế mấy ai sánh bằng!?
Ít khi bị để mất lòng
Trong buổi giao tiếp ở trong cuộc đời
Bởi vì chính bản thân Người
Thấu hiểu tường tận những lời phát ngôn
Sự thật chẳng phải tin đồn
Lời nói, hành động, tâm hồn vĩ nhân
Do đó chúng ta rất cần
Học, làm theo Bác dần dần sẽ quen
Có tâm, quyết chí làm nên
Công danh, sự nghiệp vững bền cho ta
Tôi xin tóm tắt để mà
Mọi người học tập Mười Ba điều này:
“1. Suy nghĩ kỹ trước khi nói.
2. Cẩn thận khi cầm bút.
3. Cương quyết khi hành động.
4. Bình tĩnh sáng suốt lúc nguy nan.
5. Nhẫn nại ôn hòa khi tức giận.
6. Thẳng thắn quá hay mất lòng.
7. Nguyên tắc quá hay lỡ việc.
8. Linh hoạt khôn khéo tùy trường hợp.
9. Bỏ óc đa sầu, đa cảm.
10. Gác bỏ tình riêng mưu sự nghiệp.
11. Vui vẻ là liều thuốc sống.
12. Vui vẻ chiến đấu mới hăng say.
13. Vui vẻ để gần gũi dân”.
(Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 02/9/1969)
P/S: (Toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta nguyện suốt đời ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *